"SET - TREBINJE 2020" B2B portal

05.03.2020 - 06.03.2020. godine KULTURNI CENTAR TREBINJE

SAMIT ENERGETIKE – TREBINJE  2020

„Energetska budućnost Zapadnog Balkana“

 

 

Predstavnici energetskog sektora regiona, poslodavci, predsjednici uprava, menadžeri; predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava; predstavnici akademske zajednice, razvojnih agencija, nevladinog sektora i medija!

Pozivamo vas da učestvujete na Samitu energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Trebinju, od 05. do 06. III 2020. godine.

Ova stručna manifestacija će putem panel diskusija obraditi slijedeće tematske cjeline: 

  1. Tržište energije, 
  2. Energetska efikasnost i 
  3. Obnovljivi izvori energije

Centralne teme Samita za 2020. godinu su investicioni projekti energetskog sektora, kao i zelene investicije, regionalni energetski projekti kroz regionalnu saradnju, regionalno napredovanje, poslovni sastanci kompanija cijelog regiona, saradnja po modelu JPP (javno privatno partnerstvo). 

Obnovljivi izvori energije i ubrzani razvoj tržišta energije iz biomase, ali i energetska efikasnost, kao i novi pristup problematici finansiranja projekata i ESCO ugovori, biće aktuelne samitske teme. Na Samitu će se predstaviti i nova dostignuća u oblasti toplifikacije gradova i opština iz  biomase kao energenta. 

Imajući u vidu da su krajem prošle i početkom ove godine najavljene značajne investicije u energetski sektor i da su sprovedene mjere pune liberalizacije elektroenergetskog tržišta u Republici Srpskoj, te imajući u vidu visok investicioni i razvojni potencijal energetike u našoj zemlji i regionu, „SAMIT ENERGETIKE – SET 2020" dobija na značaju i aktuelnosti. Imajući u vidu izuzetnu važnost i veliki ekonomski potencijal konvencionalnih i obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, samitske dane energetike vidimo kao jedinstvenu priliku da se na jednom mestu, kroz interakciju svih subjekata sistema energetike, institucija, proizvođača, distributera, investitora, lokalne samouprave, finansijskih institucija i stručne javnosti  zajednički sagledaju potencijali i smjernice daljeg razvoja ove dinamične privredne oblasti od koje se, po procjenama stručne javnosti, očekuje jedna od važnijih uloga u jačanju ekonomija regiona.

Zašto učestvovati, šta Vam B2B omogućavaju? 

  • Unaprijed planirani individualni B2B sastanci,
  • Priliku pronaći nove poslovne mogućnosti i partnere iz BiH i regiona u jednom danu i na jednom mjestu,
  • bilateralni poslovni pregovori utemenjeni na unaprijed planiranom rasporedu koji učesnici unaprijed primaju,
  • nove kontakte, poslovne i investicione mogućnosti
  • direktne povratne informacije o vašim zahtjevima i pitanjima, individualne konsultacije
  • atraktivan popratni program

Datum prijave učešća

2019-06-03 - 2020-02-28


Lokacija

Trebinje, BiH


Organizator

Elektroprivreda RS
Grad Trebinje
SET d.o.o.


Kontakt

SET d.o.o.
Beogradska 6, Trebinje
066/237-788


Jezik

Srpski, EnglishDatoteke


Letak 2020

Kotizacija

Poziv za učešće

Mjesto održavanja događaja


J.U.Kulturni Centar Trebinje

Javna ustanova Kulturni centar Trebinje, osnovana je od strane Grada Trebinja u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba građana, podsticanja i očuvanja kulturne baštine, slobode savremenog stvaralaštva i prava na kulturno ostvarivanje. Kulturni centar Trebinje, kao polivalentna ustanova u kulturi, predstavlja nezaobilazno mjesto u kult... [...]

Pročitaj više

Organizatori i sponzori