Agenda

Dan 01 05.03.2020.
Dan 02 06.03.2020.

10:00 - 11:00

REGISTRACIJA UČESNIKA

11:00 - 11:40

Sala 1

SVEČANA CEREMONIJA OTVARANJA SAMITA ENERGETIKE

Uvod : 

 • Mirko Ćurić, Gradonačelnik grada Trebinja
 • Luka Petrović, Generalni direktor MH Elektroprivreda Republike Srpske 
 • Staša Košarac, Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH 
 • Radovan Višković, Predsjednik Vlade Republike Srpske 

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

11:50 - 13:30

Sala 1

PANEL 1: TRANZICIJA ENERGETSKOG SEKTORA U REGIONU

Uvod u temu:

 • "Izazovi energetske tranzicije u regionu" - prof. dr Nikola Rajaković , ETF Beograd
 • "Uloga elektroenergetskog sektora ka proizvodnji energije sa niskim udjelom ugljenika" - prof. dr Slavko Krajcar, FER Zagreb
 • Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice 

Učesnici panela:

 • Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije
 • Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske
 • Domagoj Validžić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i energetike Republike Hrvatske

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

13:40 - 15:20

Sala 1

PANEL 2: ENERGETSKI PREGLED REGIONA - PERSPEKTIVE RAZVOJA

Uvod u temu:

 • Studija slučaja: Revitalizacija agregata hidroelektrane Zvornik -  Voith Wien Chistoph Lang
 • "Perspektive razvoja proizvodnje energije u regionu sa fokusom na neiskorišćeni hidropotencijal" dr Dejan Divac - Institut "Jaroslav Černi", Beograd

Učesnici panela:

 • Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske
 • Drago Bago, izvršni direktor za razvoj Elektroprivrede HZ Herceg Bosne
 • Dragan Vlaisavljević, izvršni direktor za trgovinu Elektroprivrede Republike Srbije
 • Robert Krklec, direktor HEP Proizvodnja
 • Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering EP CG
 • Mitja Tašler, izvršni direktor TE Šoštanj, Holding Slovenske elektrane
 • Eva Shukleva, generalni direktor MEPSO

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

15:20 - 16:50

KAFE PAUZA, OBROK, IZJAVE ZA MEDIJE

17:00 - 18:40

Sala 1

PANEL 3: STANJE TRŽIŠTA ENERGIJE JUGOISTOČNE EVROPE

Uvod u temu:

 • Dragan Šagovnović, direktor Ekonomskog instituta Beograd
 • Dejan Stojčevski, tehnički direktor SEEPEX Beograd

Učesnici panela:

 • Silvio Brkić , direktor CROPEX, R. Hrvatska
 • Miloš Mladenović , direktor SEEPEX R. Srbija
 • Anže Predovnik, direktor  BSP ENERGY EXCHANGE  R. Slovenija
 • Alija Mujčinagić, šef Odsjeka za tržište DERK BiH
 • Uroš Bojanić, operator prodaje energije u EFT Group Beograd
 • Ervin Leko, šef Sektora za tržište Elektroprivrede HZHB
 • Jelena Kuridža, direktor RS Silikona Mrkonjić Grad
 • Milka Mumović, stručnjak za električnu energiju u Sekretarijatu Energetske zajednice

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

20:00 - 00:00

HERCEGOVAČKA VEČERA - SVEČANI SALON "KONAK" MOSKO

09:30 - 10:00

REGISTRACIJA UČESNIKA

10:00 - 11:30

Sala 1

PANEL 4: MODERNE MREŽE - PAMETNA ENERGETIKA

Uvod u temu:

 • Stefan Krneta - direktor DWELT Banja Luka

Učesnici panela:

 • Marin Bakula, projekt menadžer 3Smart projekta EPHZHB
 • Simon Tot, vođa projekta SINCRO.GRID ELES Slovenija
 • Mate Lasić, šef Službe za razvoj HOPS
 • Stjepan Sučić,direktor razvoja Končar
 • Borko Torbica, potpredsjednik Elnos grupe
 • Stefan Krneta, direktor DWELT Banja Luka

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

10:00 - 11:30

Sala 2

PANEL 5: ENERGIJA IZ OIE I MODELI ZA FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Uvod u temu:

 • Studija slučaja: Prezentacija projekta toplane na biomasu u opštini Teslić - Leonida Hadžimuratović CETEOR

Učesnici panela:

 • Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine  energetsku efikasnost RS
 • Jasmina Kafedžić , šef Sektora za energetsku efikasnost u Fondu za zaštitu okoliša FBiH
 • Miloš Jokić, pomoćnik ministra - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS
 • Siniša Rodić, programski menadžer za ublažavanje klimatskih promjena u UNDP
 • Ankica Barbulov, konsultant za ESCO ugovore
 • Bojan Bogdanović, upravnik Fonda u EBRD Beograd

Lokacija : Sala 2, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

11:40 - 13:10

Sala 1

PANEL 6: POTENCIJALI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE REGIONA

Uvod u temu:

 • "Energetski potencijali Republike Srpske" - Dr Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola
 • Aleksander Mervar, generalni direktor ELES Slovenija

Učesnici panela:

 • Halko Balavac, pomoćnik ministra - Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH
 • Milan Baštinac, pomoćnik ministra - Ministarstvo industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske
 • Naida Taso - stručnjak za  OIE u Sekretarijatu Energetske zajednice
 • Zoran Obradović , direktor r WPD Adria Hrvatska
 • Aleksander Mervar, generalni direktor ELES Slovenija

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

11:40 - 13:10

Sala 2

PANEL 7: PAMETNI GRADOVI - DIGITALNOM TRANSFORMACIJOM DO NOVIH POSLOVNIH ŠANSI

Uvod u temu:

 • Aleksandar Mastilović, savjetnik direktora Regulatorne agencije za komunikacije

Učesnici panela:

 • Srđan Rajčević - Ministar za visoko obrazovanje i naučnotehnološki razvoj Republike Srpske
 • Marina Dimova,vođa projekta Smart Sity UNDP
 • Adnan Huremović, izvršni direktor za razvoj BH Telecoma
 • Peter Klein, direktor Weledu Slovačka
 • Gordana Kovačević, menadžer za razvoj poslovanja Prointer ITSS Banja Luka
 • Muhamed Semić, menadžer Deloitte

Lokacija : Sala 2, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

13:10 - 14:10

KAFE-PAUZA, OBROK

14:10 - 15:30

Sala 1

PANEL 8: POSLOVNI MODELI I OKVIRNI USLOVI FINANSIRANJA PROJEKATA U ENERGETICI

Uvod u temu

 • Radovan Grdinić - MH Elektroprivreda Republike Srpske

Panel diskusija:

 • Francesco Corbo, pomoćnik direktora EBRD za Evropu, Mediteran i istočnu Aziju,
 • Adam Drosdzol, direktor KFW za Bosnu i Hercegovinu.
 • Miroslav Kučera, spoljni konsultant Export banke Slovačke
 • Friscia Sandrine,direktor EIB za Bosnu i Hercegovinu
 • Freddy Soto, saradnik za projektno finansiranje GGF
 • Dražen Vrhovac, direktor IRB RS

Lokacija : Sala 1, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

14:10 - 15:30

Sala 2

PANEL 9: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZA E-MOBILNOST

Uvod u temu:

 • Toni Richard Crisolli

Učesnici panela:

 • Miodrag Vojinović, izvršni direktor Mtela Banja Luka
 • Haris Muratović, rukovodilac marke Das WeltAuto u Porsche BH d.o.o.
 • Fikret Seferagić, menadžer prodaje Hager d.o.o.
 • Muhamed Hasanović, voditelj prodaje Shella za BiH
 • Nihad Velagić, direktor CORE

Lokacija : Sala 2, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

15:30 - 16:30

ZAKLJUČCI SAMITA, RUČAK

16:30 - 20:00

Elnos sala za poslovne susrete

B2B POSLOVNI SUSRETI UČESNIKA

Lokacija : Elnos sala za poslovne susrete, Kulturni centar Trebinje Trg palih boraca 1, Trebinje

21:00 - 00:00

AFTER PARTY - Hotel Panorama - Grad Sunca